ภู่เชียงคาน

ภู่เชียงคาน
ภู่เชียงคาน บริการที่พัก เป็นอาคารไม้สวยงามมากๆ ภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศเหมือน โรงหนังเก่า มีโบสเตอร์ภาพยนต์เก่าติดตามฝาพนัง และมีเครื่งฉายหนังฟิล์มสมัยเก่า  โทร. 042 821108, 089 9813759


ภู่เชียงคาน ภาพที่ 01ภู่เชียงคาน ภาพที่ 03ภู่เชียงคาน ภาพที่ 03
ภู่เชียงคาน ภาพที่ 12ภู่เชียงคาน ภาพที่ 04ภู่เชียงคาน ภาพที่ 05

แผนที่ จุด A แสดงที่ตั้ง ภู่เชียงคาน
Javascript is required to view this map.